Visualisierungskolloquium: Etienne Ott

8. Juni 2018

Particle Initialization and Coupling Methods for SPH-based Fluid Animations

Zeit: 8. Juni 2018
Download als iCal:

Simtech Forschungsmodul I + II, Betreuer: Stefan Reinhardt

Campus Vaihingen
Raum 0.108
Universitätsstr. 38
Zum Seitenanfang